Обучение
Фокусирана към Решения Кратка Терапия

се преподава от обучители на Център „Решения” в Русенски Университет „Ангел Кънчев”
на студенти по рехабилитация и ерго-терапия като свободно-избираема дисциплина.

За повече информация:
Лилия Тодорова
e-mail:


Основи на Фокусираната към Решения Кратка Терапия и Разговори Водени от Клиента

се преподават от д-р Пламен Панайотов в курсове за следдипломна квалификация за
професионалисти от помагащите професии в Центъра за продължаващо обучение към
Русенски Университет.

За информация и записване:
Антонина Михайлова, Център за Продължаващо Обучение - Русенски университет,
кабинет 213.1, тел. 082/888 567, моб. 0887867217, е-mail:


Разговори Водени от Клиента (Проста Терапия)

се преподава от д-р Пламен Панайотов в Букурещкия Университет
като модул от следдипломно обучение по ФРКТ за специалисти от помагащите професии.

За повече информация:
Bogdan Ion, Ph.D.
https://www.centerforclinicalexcellence.com/
https://www.facebook.com/bogdancezar.ion.phd
e-mail:


Разговори Водени от Клиента (Проста Терапия)
е тема, преподавана от д-р Пламен Панайотов в частни курсове за помагащи професионалисти
в България, Полша, Финландия, Северна Македония, Нидерландия, Румъния, Франция, Белгия,
Германия, Австрия, Русия, Канада и САЩ.
Организираме обучителни курсове и супервизия по този метод
за интересуващи се лица и групи.

Контакти:
моб.: +359 878435014, е-mail:
Last Updated ( Oct 20, 2023 at 02:29 PM )

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates