Нови терапевтични инструменти
Steve de Shazer обичаше да казва, че ФРКТ е само набор инструменти.

Простата Терапия (ПТ)

е набор от нови инструменти,
разработени в Център “Решения” – Русе.

Терапията започва с някой от
Отварящите Въпроси:
За какво мислите трябва да говорим най-напред?
Какво мислите трябва да правим сега?
Какво мислите трябва да ви попитам първо?
Кой мислите е въпроса на който трябва да отговорим първо?


След като клиента формулира първия въпрос на който търси отговор,
терапевта просто го повтаря, т.е. задава
Въпроса на ехото (папагала).

Ако първия въпрос на клиента е “Защо?”, терапевта разчита на
Окончателния Разрез на Бръснача:
Всяко нещо първо се случва, после става навик.
(вж. ‘The Vomiting Girl’ в “Библиотека”)

Терапевта най-често не използва Разреза като разказно изречение.
Следвайки Йезуитската традиция на ФРКТ
(вж. ‘SFBT Roots’ в “Библиотека”),
той (тя) задава Изчистващите Защо-то Въпроси:
Кога за пръв (последен) път се случи този навик?
Колко често се случва този навик напоследък?


След изчистването на въпроса “Защо?”
обикновено следва
Въпроса на Събуждането:
Какво ще правим сега?
(клиентите сами си го задават)

Терапевта записва отговорите на този въпрос на
Рецепта:
От 1 до 5 писмени задачи, назначени от клиентите на самите тях.

След това терапевта моли за
Разрешение за Допълнителни Въпроси:
Ако сте съгласни след 6 месеца да ви зададем ... (Допълнителните Въпроси),
Моля напишете телефонния си номер.


...
След 6 месеца някой от екипа на терапевта
се свързва с клиентите и им задава
Допълнителните Въпроси:
Как вървят нещата при Вас?
Беше ли Ви полезна срещата ни?


Теоретично основа на Простата Терапия е откриването на Терапевтичното Колело:Last Updated ( Mar 17, 2010 at 11:12 AM )

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates