За дарения

Ние сме нестопанска и неправителствена организация.
За да ни подкрепите изпращайте дарения на:

IBAN: BG08 SOMB 9130 1022 9820 01
BIC: SOMBBGSF

при Общинска банка АД – клон Русе
“Александровска” 28
Русе 7000
Титуляр на сметката:
Център за консултиране и кратка терапия “Решения” - Русе

Last Updated ( Aug 20, 2009 at 12:31 PM )

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates