Нашият път

Във фокусираната към решения кратка терапия ние...

...се интересуваме най-вече от това какво иска клиента и как ще го постигне.

…не се интересуваме от това което клиента иска да отхвърли и забрави.

…вярваме, че хората се ръководят главно от желаното си, макар и несигурно бъдеще.

…не вярваме, че хората са контролирани от ранното си детско травматично минало.

…питаме хората за техните силни страни, възможности, умения и досегашни успехи.

…избягваме да питаме хората за техните слаби страни, недостатъци и минали провали.

…говорим на собствения език на клиента.

…не говорим на никакви професионални жаргони.

...сътрудничим на клиентите и в отговор получаваме сътрудничество от тях.

...не се съпротивляваме на клиентите и много рядко получаваме съпротива от тях.

…задаваме въпроси с доказана многократно полезност.

…не даваме отговори с доказана безполезност.

…се опитваме да открием кое е полезно според клиента.

…не се опитваме да открием кое е вярно според нас.

…искаме клиентите ни да живеят по-добре след срещата си с нас.

…не искаме да оставяме спомени и следи от себе си в техния живот.

…се надяваме да помогнем на всеки да стане по-щастлив със себе си и с близките си.

…не се надяваме да прекроим ничия личност, семейна, или социална система.

…очакваме, че промените към по-добро са неизбежни и те се случват.

…не очакваме съпротива, трансфер или отреагиране и те не се случват.

…уважаваме живота такъв какъвто е и хората такива каквито са.

…не уважаваме теории за това какъв да е живота и защо хората са такива.

…се фокусираме върху възможните решения на проблемите.

…не се фокусираме върху възможните причини на проблемите.

…сме загрижени клиентите ни да правят предвиждания.

…не ни е грижа клиентите ни получават ли прозрения.

…ценим хората които срещаме.

…не ги оценяваме.

…сме специалисти по задаването на полезни въпроси.

…не сме специалисти по даването на умни отговори.

…се опитваме да накараме хората да се засмеят, или поне да се усмихнат при срещите си с нас.

…не се опитваме да накараме хората да преживяват катарзис или други някакви драматични преживявания.

…сме съгласни, че всички ние понякога се нуждаем от помощ или терапия.

…не сме съгласни, че който и да било се нуждае от безкрайни и доживотни терапии.

…се интересуваме дали клиентите смятат работата ни полезна за себе си.

…не се интересуваме дали другите професионалисти намират работата ни за дефектна.

…слушаме хората когато ни говорят и чуваме това което те ни казват.

…не слушаме концепции за това което хората крият когато говорят.

…обичаме да се виждаме с хората и да имаме човешки контакт с тях.

…мразим да осъществяваме очен контакт с хората като се зверим в тях.

…се радваме на живи описания и истории за чудеса.

…скучаем от обстойни обяснения и трагични истории.

…даваме домашни задачи.

…не даваме съвети.

…търсим грешките си когато се съмняваме и се опитваме да ги коригираме.

…не търсим грешни модели у клиентите и не се опитваме да ги коригираме.

…се мъчим да открием какво друго може да е полезно.

…не се мъчим да открием какво друго е сбъркано.

…приемаме чутото от клиентите в неговия смисъл.

…не анализираме чутото, за да внесем нашия смисъл в него.

...чуваме само гласовете на клиентите.

…не чуваме халюцинаторни гласове.

…получаваме много радост от работата си.

…не получаваме много пари от нея.

…ще следваме фокусирания към решения път, въпреки че той не е много утъпкан.

…няма да влезем в лабиринта от задънени улици, въпреки че това е масовата практика.

Last Updated ( Aug 20, 2009 at 12:27 PM )

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates