Милена Стоянова е клиничен психолог. Работи в Дневния Център и защитеното жилище за хора със зависимости.

Моб. 0886 011208