Вашето предложение ще бъде разгледано и публикувано тук при пълно зачитане на Вашето авторство.