д-р Пламен Панайотов е психиатър, Председател на Център “Решения” – Русе.
Автобиография

Тел. 082 845898, 082 840207
Моб. 0885 382096, 0878 435014

Ел. поща plamenpan@mail.bg , panayotov.plamen@gmail.com