Милчо Минчев е социален психолог и психотерапевт, специализиран в социални дейности и психологическо консултиране на лишени от свобода. Приема фокусираните към решения подходи като философия на живот и ги прилага както в работата си с клиенти, така и в личното си ежедневие. Сертифициран ретийминг обучител към Helsinki Brief Therapy Institute.

Сертифициран обучител на UNFPA и консултант към Националната програма за контрол и превенция на ХИВ/СПИН на Министерство на Здравеопазването. Съавтор в две ръководства за обучение на млади хора по сексуално-здравно образование и превенция на рисковото поведение. Сертифициран за работа с лица и семейства на зависими от наркотични вещества.Консултант по позитивна психотерапия.Участва в национални и международни конференции по психология и психотерапия. Член на дружеството на психолозите в България.Член на Българската асоциация по психотерапия.Член на Европейската асоциация по кратка терапия.