Росица Михайлова - Управление по здравни грижи - магистър, Член на Управителния съвет на ЦККТ Решения, Управител Център социална рехабилитация и интеграция

тел. 082/845 898, моб. тел. 0884998909

Ел. поща rossi4ka@abv.bg