Лилия Иванова е психиатрична сестра, опитна в работата с деца, младежи и хронични психиатрични пациенти. Работи в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми.

Тел. 082 845898
Моб. 0884 849617

Ел. поща liliivanova0707@abv.bg