Обучение
Фокусирана към Решения Кратка Терапия
се преподава от обучители на Център „Решения” в Русенски Университет „Ангел Кънчев”
на студенти по рехабилитация и ерго-терапия
и в курсове за следдипломна квалификация за професионалисти от помагащите професии в Центъра за продължаващо обучение.


За повече информация:
Лилия Тодорова


Организираме обучителни курсове и супервизия по метода ФРКТ за интересуващи се лица и групи.

Свържете се с нас на:
моб.: +359 878435014

Водени от Клиентите Разговори (Проста Терапия)
се преподава от д-р Пламен Панайотов в Букурещкия Университет
като модул от следдипломно обучение по ФРКТ за специалисти от помагащите професии.
За повече информация:
Bogdan Ion, Ph.D.
https://www.centerforclinicalexcellence.com/
https://www.facebook.com/bogdancezar.ion.phd


Водени от Клиентите Разговори (Проста Терапия)
е преподавана от д-р Пламен Панайотов в частни курсове за помагащи професионалисти
в Полша, България, Финландия, Македония, Холандия, Румъния, Франция, Белгия, Германия и Австрия.
Организираме обучителни курсове и супервизия по метода Проста Терапия за интересуващи се лица и групи.
Свържете се с нас на:
моб.: +359 878435014
Last Updated ( Oct 27, 2020 at 08:33 AM )

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates