Защитено жилище
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: мъже и жени, на възраст между 18 и 65 години, с рисково дисфункционално поведение и употребяващи психоактивни вещества, които имат желание да работят върху уменията си за самостоятелен живот и социално включване.

Функционира като социална услуга в общността към Център «Решения» - Русе.

Капацитетът на услугата е 10 лица.
Жилището разполага с четири стаи с по две и три легла и санитарни възли.
ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Преодоляване на социалната изолация; придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне и организация на ежедневието; укрепване на психическото равновесие; осигуряване на постоянна и качествена психологична, медицинска, терапевтична и морална подкрепа на лицата и семействата им.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  1. Заявление – декларация от лицето до Директора на дирекция “Социално подпомагане” – Русе
  2. Копие от решение на ТЕЛК (ако има такова
  3. Документ за самоличност (за справка)
  4. Медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние.
  5. Медицинско удостоверение от психиатър.
Между лицето и организацията, се сключва договор за ползване на социалната услуга.


СОЦИАЛИЗИРАЩИ ГРУПИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЖИВОТА НА ОБЩНОСТТА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВРЕМЕТО.

ГРУПА „ГРАДИНА”ГРУПА „КУХНЯ”ГРУПА „БИТОВ ТРУД”ГРУПА „АРТ-ТЕРАПИЯ”ГРУПА „МУЗИКОТЕРАПИЯ”СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ТИХИ ИГРИГРУПА „ХИГИЕНА”6-ЧАСОВ ГРУПОВ ТРЕНИНГФОРУМИ ПО КОНКРЕТНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА САМИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИАдрес: гр. Русе, 7003, бул. «Тутракан» 20
на територията на Център за психично здраве – Русе ЕООД
Управител: Найден Недев
Телефон за връзка: 088/571 32 00
Услугата се предоставя от Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ - Русе
Last Updated ( Jul 14, 2013 at 03:41 PM )

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates