Дневен център
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

ЦЕЛЕВА ГРУПА: мъже и жени, на възраст между 18 и 65 години, с рисково дисфункционално поведение и употребяващи психоактивни вещества, които имат желание да работят върху уменията си за самостоятелен живот и социално включване.

Функционира като социална услуга в общността към Център «Решения» - Русе.

Капацитетът на услугата е 15 лица.
Работно време – от понеделник до петък, 07:30 до 17:00 часа.
ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Преодоляване на социалната изолация; придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне и организация на ежедневието; укрепване на психическото равновесие; осигуряване на постоянна и качествена психологична, медицинска, терапевтична и морална подкрепа на лицата и семействата им.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  1. Заявление – декларация от лицето до Директора на дирекция “Социално подпомагане” – Русе
  2. Декларация –данни за семейно състояние и доходи
  3. Копие от решение на ТЕЛК (ако има такова)
  4. Документ за самоличност (за справка)
  5. Медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние.
  6. Медицинско удостоверение от психиатър
Между лицето и организацията, се сключва договор за ползване на социалната услуга.


СОЦИАЛИЗИРАЩИ ГРУПИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЖИВОТА НА ОБЩНОСТТА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВРЕМЕТО

ГРУПА „КУХНЯ”ГРУПА „ГРАДИНА”ГРУПА „АРТ-ТЕРАПИЯ”ГРУПА „МУЗИКОТЕРАПИЯ”ГРУПА „БИТОВ ТРУД”СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ТИХИ ИГРИГРУПА „ХИГИЕНА”6-ЧАСОВ ГРУПОВ ТРЕНИНГФОРУМИ ПО КОНКРЕТНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА САМИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИАдрес: гр. Русе, 7003, бул. «Тутракан» 20
на територията на Център за психично здраве – Русе ЕООД
Управител: Елеонора Петрова
Телефон за връзка: 088/879 02 00
Услугата се предоставя от Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ - Русе
Last Updated ( Jul 14, 2013 at 03:15 PM )

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates