ЦСРИ
ЦЕНТЪР СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

за ХОРА С ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • ЦСРИ е заведение за предоставяне на комплекс от социални услуги в общността, делегирана от държавата дейност. Потребителите в Центъра водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти.
 • Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори.
 • Предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата.
 • Създаване на оптимални условия за с потребителите на услугите;
 • Оказване на подкрепа на лицата и техните семейства;
 • Оценка на нуждите на лицето.
 • Изготвяне на програма за грижи.

Основни цели на екипа – създаване на оптимални условия за работа с потребителите, съдействие за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с психични увреждания и възможностите им за социална интеграция.


II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ЦСРИ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ:
 1. Да са жители на Община Русе
 2. Да са лица над 18-годишна възраст
 3. Да са в стабилна ремисия
 4. Да проявяват готовност за развитие и усъвършенстване
 5. Да подготвят следните документи:
 • молба за ползване на СУ
 • декларация за семейно положение, финансово и имуществено състояние
 • декларация за съгласие за обработка на лични данни
 • копие на решение от психиатрична ТЕЛК
 • медицинско удостоверение от ОПЛ
 • медицинска характеристика от психиатър
 • лична карта – копие


 • III. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦЕНТЪРА СА:

  1. Социален клуб
  • Организационна среща
  • Група за взаимопомощ и самопомощ
  • Клуб тихи игри – шах, табла
  • Спортен клуб
  • Фото клуб
  1. Програма за битови умения
  • Клуб Вкусно
  • Външен вид
  • Група за поддържане на дома
  • Клуб Екология – цветарство, градинарство и озеленяване.
  1. Клуб ”Здраве и здравословен начин на живот”
  2. Програма за трудова рехабилитация
  • Занимателна трудотерапия
  • Арттерапия
  • Изобразителна дейност
  • Клуб по шиене и кроене
  • Клуб Компютърни умения
  1. Музикотерапия – фолклорна група „Сексагинта Приста”.
  1. Организиране на свободното време
  • Ежедневни занимания
  • Културно - образователни занимания
  • Честване на празници и традиции
  • Спорт и туризъм
  1. Медицинско обслужване – превенция и достъп до лечение при необходимост.

  Капацитетът на Центъра е 30 места за хора с психични проблеми, инвалидизирани от специализирана психиатрична ТЕЛК.

  Екипът, предоставящ социалните услуги, включва следните специалисти: управител, консултант – психиатър, социален работник, психолог,трудотерапевти и медицинска сестра.

  Управител: Росица Михайлова – Управление по здравни грижи - магистър. Тел. за връзка: 082/845 898; 088/499 89 09

Last Updated ( Jul 14, 2013 at 01:38 PM )

Designed by:
SiteGround web hosting Mambo templates