Бехат Гугов е потребител на медицински и социални услуги.
Талантлив певец, поет, обича да играе шах и табла.
Квалифициран строител и озеленител; грижи се отлично за инвалиди.

Моб. 0886 925465