д-р Диана Дянкова е психиатър и социален работник. Има специален интерес към рехабилитацията и социалното включване на хронични психиатрични пациенти.

Ел. поща dr_diadyankova@yahoo.com