Даниеила Малакова е завършила психология.

пециализирала фокусирана към решения работа. Практикува ретийминг програми с екипи и групи. Разработва начини за прилагането им във фирми и организации. Консултира семейства и тяхното обкръжение. Работи в екип с логопед, педагози предучилищна педагогика, музикален педагог и прилага метода „Детски умения”, разработен в Helsinki Brief Therapy Institute, където е сертифициран ретийминг обучител, а мечтата й е това да се превърне в модел на работа и отношение към децата в детските градини и в повече български семейства.

Непрекъснато търси нови предизвикателства в областта на приложната психология.